Inch Blue Gardd Uncorn 6-12m

£22.00

1 mewn stoc

Disgrifiad

Esgidiau meddal lledr bendigedig i fabis a plant bach. Patrwm uncorn hollol hyfryd sydd yma yn y maint canolig 6-12mis.

i’w gwisgo tu mewn mewn neu mewn tywydd sych.

Nid i’w gwisgo tu allan mewn tywydd gwlyb na mewn mwd ayb

Nid yn addas i’w rhoi mewn peiriant golchi dillad**

Gall y lliw bylu dros amser. Peidiwch a’i gadael yn llygad yr haul..