Croeso

Blwyddyn Newydd Dda!

Croeso i Medi. Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru sydd ohoni mae’r siop ar gau, ond rydym yn gweithredu gwasanaeth clicio a chasglu lleol ac yn postio allan, felly gyrrwch neges i ni neu ffoniwch – rydyn ni yma i chi!

Santes Dwynwen

25 Ionawr 2021

Ydych chi’n barod am Ddiwrnod Santes Dwynwen?

Ymwelwch â ni

2-3 Heol y Bont

Dolgellau

Gwynedd LL40 1AU

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn

10.00yb i 4.30yp