Bydd archebion a dderbynnir yn cael eu prosesu nesaf ar y 4ydd o Ragfyr 2023.

Calon fach hyfryd i mam ar Sul y Mamau, neu unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn o ran hynny!

Wedi’i addurno a gwenynen fechan a blodau mae y galon yn hongian ar weiren denau a honno hefyd wedi addurno – efo botymau bach del

Gwnaed a llaw ynf Nghymru gan Love and Lovlier